Z důvodu rychlého průběhu prací odstartovala již druhá etapa výměny kolejí na Malé Straně. Během druhé etapy bude Dopravní podnik hlavního města Prahy opravovat tramvajovou trať v Karmelitské ulici v úseku od Malostranského náměstí po křižovatku s Hellichovou ulicí. Karmelitská ulice bude během této etapy obousměrně uzavřena pro veškerou dopravu od křižovatky s ulicí Tržiště po křižovatku s Hellichovou ulicí. Letenská ulice bude opět plně průjezdná.

Náhradní autobusová doprava: Během této etapy Dopravní podnik zavede náhradní autobusovou dopravu X20 v úseku Malostranská – Malostranské náměstí.

Omezení dopravy: Karmelitská ulice bude obousměrně uzavřena pro veškerou dopravu v úseku od křižovatky s ulicí Tržiště po křižovatku ulic Újezd a Hellichova.

Děkujeme řidičům, kteří omezili své cesty autem do centra, popřípadě dávají přednost MHD anebo jízdě tunelovým komplexem Blanka.

Další informace o úpravách vedení linek MHD naleznete na webových stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy na tomto odkazu -> https://bit.ly/3RWuL8x.