Pracovní skupina pro kulturní povědomí Místního akčního plánu vzdělávání Prahy 1 Vás zve na Workshop – inspirace – benátské bienále 2019 ve čtvrtek 20. 6. 2019 od 13.00 do 16.00 hod. v ZŠ J. Gutha – Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1, 4. patro, výtvarná učebna č. 405.
Workshop je určen učitelům výtvarné výchovy na základních a základních uměleckých školách, budoucím pedagogům, ale i ostatním odborníkům pracujícím s dětmi a mládeží. Program se skládá z teoretické i praktické části. Výtvarné pedagožky a publicistky Mgr. Dana Benešová -Trčková a Mgr. Šárka Dumbrovská Vás provedou inspiračním polem letošního benátského bienále. Své podněty a zkušenosti z expozic v areálech Giardini, Arsenale i v dalších institucích pro Vás utřídily do několika tematických celků (GEOMETRIE, IN DANTE VERITAS, MENU).
Účast je zdarma, pro všechny bude připraveno drobné občerstvení.

Více informací naleznete zde: DOC

Svůj zájem o akci potvrďte do 15. 6. 2019 na e-mail: map@praha1.cz

Další odkazy k tématu:

https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/2816078-recenze-zit-v-zajimave-dobe-na-benatskem-bienale#articlewithopenedgallery

https://www.praha1.cz/skolstvi/mistni-akcni-plan-vzdelavani/

Bienále