Městská část Praha 1 vyzývá všechny majitele bytů využívaných pro potřeby krátkodobého ubytování turistů, aby v souvislosti se současnou epidemiologickou situací striktně dodržovali pokyny Bezpečnostní rady státu, Ministerstva zdravotnictví ČR, Hygienické stanice hl. m. Prahy a dalších orgánů.

MČ Praha 1 je rovněž vyzývá, aby vedli pečlivou evidenci ubytovaných, aby v souladu s pokyny Ministerstva zdravotnictví a dalších orgánů vždy předem zjistili, jestli turisté nepřijíždějí z území států s vysokých rizikem výskytu onemocnění COVID-19 podle hodnocení Ministerstva zdravotnictví, a aby o svých zjištěních neprodleně informovali výbory společenství vlastníků jednotek, aby SVJ mohla v případě jakýchkoliv podezření ihned informovat příslušné orgány.

Městská část Praha 1 žádá všechny majitele bytů využívaných pro potřeby krátkodobého ubytování turistů, aby ve zvýšené míře zajišťovali čistotu bytů a jejich okolí a ohleduplné chování ubytovaných k obyvatelům domů a jejich majetku.