Zveme vás do bytu, ve kterém v letech 1958 až 1976 žil vynikající český fotograf Josef Sudek a kde nyní sídlí Galerie Josefa Sudka (Úvoz 24). Nabízená výstava „Božena Sudková/Josef Sudek: krajina dětství“ se – jak název napovídá – nezaměřuje ani tolik na Josefa, ale spíše na jeho sestru a na prostředí, v němž spolu vyrůstali.

Božena Sudková se narodila v obci Nové Dvory roku 1897, tedy rok po Josefovi, a společně tam prožili dětství až do doby, kdy se rodina přesunula k příbuzným do Kolína. Božena tam šla do učení k fotografce Bohumile Bloudilové, což byla jejich starší sestřenice. Josef se vyučil knihvazačem, za 1. světové války přišel o pravou ruku a po návratu žil v Praze v Invalidovně. Po studiu Státní grafické školy si roku 1927 zařídil na Újezdu profesionální ateliér.

Tam se za ním roku 1930 přestěhovala jeho sestra, aby pak celý další život společně tvořili „velice výkonnou pracovní i rodinnou jednotku“. Božena vedla veškerou firemní agendu, retušovala fotografie a kompletně zajišťovala chod společné domácnosti. Stejně jako Josef zůstala svobodná.

Výstava v Galerii Josefa Sudka připomíná Nové Dvory, nedaleký zámek Kačinu, který se pro Josefa stal opakovaně námětem fotografické práce, a Kutnou Horu. Z Boženiny tvorby jsou představeny její drobné fotografické studie, náladové snímky krajin, několik záběrů z Prahy, autoportréty i portréty, v některých případech barevně tónované. Častěji Boženu nacházíme na bratrových žánrových fotografiích z 20. let, kdy byl ovlivněn příkladem D. J. Růžičky. Ve 30. letech, kdy se Sudek věnoval reklamní tvorbě, vypomáhala sestra i jako model pro propagační snímky kosmetiky a léčebných prostředků. Spatříme také jejich matku Johannu.

Po smrti Josefa Sudka v roce 1976 jeho sestra nezištně darovala do řady kulturních institucí bratrovo rozsáhlé fotografické dílo čítající desetitisíce pozitivů a negativů. Podobně naložila i s unikátní sbírkou obrazů, kreseb, grafik a soch. Reprodukovala také bratrovo přání, aby Josefův byt na Úvoze sloužil jeho památce. Roku 1995 v něm Uměleckoprůmyslové museum v Praze vybudovalo komorní Galerii Josefa Sudka. Božena Sudková žila v ateliéru na Újezdu až do požáru roku 1985, pak byla umístěna do léčebny pro dlouhodobě nemocné v Motole, kde roku 1990 zemřela.

Další informace: www.upm.cz.