V 7. patře radnice MČ Praha 1 byla zahájena výstava uměleckých děl Nadace Artevide. Výstavu zahájila starostka Terezie Radoměřská, místostarosta David Bodeček a vedoucí odboru kultury Linda Klečková.

„Mám za to, že všichni ti, kteří malují tyto obrazy pod vedením lektorů z nadace, vidí častokrát víc, než vidíme my. Mají jiný svět obohacený o další hodnoty a vjemy, mají dar ho použít a obohacovat i nás. Sama jsem díly upřímně překvapena“ uvedla vernisáž starostka Terezie Radoměřská.

Nadace Artevide pracuje s nevidomými dětmi a dospělými od roku 2007 pod vedením akademického malíře Dina Čeča. Právě on vyvinul metodu, při které se na plátno dostává obraz, který je pro vidoucí viditelný a pro nevidomé je plastický a rozpoznatelný hapticky. Díky této metodě mohou nevidomí výtvarníci přenést svůj vnitřní svět plný emocí, přání a představ i fantazie a své dílo si i užít.

Výstavu podpořili studenti Konzervatoře Jaroslava Deyla na Maltézském náměstí. Hudebníci zahráli s vervou známé písně z repertoáru českých skupin pro pobavení všech zúčastněných.

Výstava se konala již potřetí, na radnici bude otevřena do 22. listopadu 2023 a můžete ji vidět každé pondělí a středu od 8 do 18 hodin. Všechna díla jsou prodejní a výtěžek jde na podporu Nadace Artevide.

Pomoci můžete i Vy příspěvkem na číslo účtu Nadace Artevide : 37973797/0300