Minulou, současnou i předpokládanou budoucí tvář horní i dolní části Malostranského náměstí ukazuje aktuální venkovní výstava, kterou lze do 26. srpna zhlédnout na panelech naproti Malostranské besedě.

Výstava prostřednictvím dostupné obrazové dokumentace a starých fotografií přibližuje historii náměstí, které bylo centrem levobřežního osídlení Vltavy již od raného středověku a které se také stalo centrem nového královského města pod Pražským hradem, budovaného z rozhodnutí Přemysla Otakara II. Dále expozice nabízí informace o nejnovějších archeologických nálezech zejména pod horní částí náměstí. Podrobně pak na panelech srovnává současnou podobu náměstí a jeho budoucí tvář po plánované revitalizaci náměstí.

„Malostranské náměstí si zaslouží úpravu, jež bude odpovídat jeho významu a která bude sloužit především zdejším lidem. Jsem rád, že Praha 1, magistrát i památkáři došli ke shodě na podobě změn,“ uvedl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který připomněl nutnost zjednodušení tranzitní dopravy náměstím a prozkoumání možností podzemního parkování.

Spolu se starostou Prahy 1 otevřela výstavu na Malostranském náměstí pražská radní pro územní rozvoj Petra Kolínská. „Chtěla bych poděkovat místním obyvatelům, kteří svým dlouhodobým tlakem docílili toho, že zdejší náměstí přestalo být parkovištěm,“ vyzdvihla Petra Kolínská a dodala, že výstavu bude po celý měsíc doplňovat doprovodný program.

Cílem plánované revitalizace je celé náměstí více zpřístupnit pěším. Dojde proto mimo jiné k zúžení jízdních pruhů a rozšíření chodníků, budou zachovány historicky doložené dlažby, obnovena ruční pumpa, instalována nová kašna, doplněny plynové lampy, vysazeny další stromy na horní části náměstí a doplněn bude i nový mobiliář – lavičky, odpadové koše či stojany na kola.

Revitalizace Malostranského náměstí by měla být hotova v roce 2019 a odhadované náklady jsou zhruba 120 milionů korun.