Hromadná konzultace k dotačnímu řízení v oblasti kultury pro rok 2018 se uskuteční v pátek 15. prosince 2017 od 10 do 12 hod v zasedací místnosti v pasáži ÚMČ P1, Vodičkova 18. Na tuto konzultaci se není nutné předem přihlásit, ale případné zájemce prosíme o dochvilnost.

Individuální konzultace budou poskytovány pouze pro podání žádosti o dotace na ochranu kulturního dědictví.

Termín vyhlášení: 1. prosince 2017 – více informací u jednotlivých typů dotací:

Název dotačního programu Termín předložení žádosti Max. požadovaná částka/projekt
Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2018 2. – 31. 1. 2018 50.000,- Kč
Dotační program v oblasti kultury pro rok 2018 2. 1. – 2. 2. 2018 100.000,- Kč
Dotační program na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018 2. 1. – 23. 2. 2018 100.000,- Kč

 

Věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím bodům:

• bedlivě čtěte podmínky vyhlášení dotačního programu a zásady u jednotlivých dotačních programů;
• žádost lze podat pouze osobně v podatelně (nikoli poštou nebo prostřednictvím datové schránky);
• zalepená obálka o rozměru A4 musí být výrazně označena dle podmínek vyhlášení dotačního programu;
• jedna obálka = jedna žádost o dotaci;
• podává se pouze 1 originál žádosti (žádná kopie);
• každá žádost musí být včetně formuláře a všech povinných příloh kompletně sešita a všechny listy posloupně očíslovány;
• nedoporučuje se: kroužková vazba, nepovinné přílohy.

Žádosti se předkládají v souladu se Zásadami pro poskytnutí jednotlivých typů dotačních programů do podatelny na adrese: Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68, Praha 1

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte oddělení kultury na tel. čísle 221 097 212 nebo linda.kleckova@praha1.cz

Dotace v oblasti kultury pro rok 2018
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR17_1278 ze dne 28. 11. 2017 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2018 – PDF
 • Zásady dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2018 – PDF
 • Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2018 – FO – DOC
 • Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2018 – PO – DOC
 • Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2018 – FO – DOC
 • Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2018 – PO – DOC
Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2018
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR17_1280 ze dne 28. 11. 2017 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2018 – PDF
 • Zásady dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2018 – PDF
 • Žádost o dotaci v oblasti spolků pro rok 2018 – PO – DOC
 • Vyhodnocení dotací v oblasti spolků pro rok 2018 – PO – DOC
Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR17_1279 ze dne 28. 11. 2017 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018 – PDF
 • Zásady dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018 – PDF
 • Žádost o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018 – DOC
 • Vyhodnocení dotací na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018 – DOC