Zveme vás na výstavu dětských prací na téma „Po stopách totalitní minulosti“, kterou ve spolupráci s naší městskou částí zorganizovala iniciativa Bez komunistů.cz. Je instalována v sedmém patře radnice ve Vodičkově 18, která aktuálně funguje v omezeném provozu. Protože jde o velmi zajímavý počin, pojďme si ji prohlédnout alespoň virtuálně.

„Rádi jsme tento projekt podpořili, protože na totalitní minulost nesmíme zapomínat a je naší povinností o ní děti učit. Než došlo k omezení vstupu na úřad, instalace se těšila velkému zájmu zejména školní mládeže, což nás moc těšilo,“ vyzdvihl starosta Petr Hejma, který výstavu spolu s místostarosty Petrem Burgrem a Evou Špačkovou zahájil.

„Totalita obvykle přichází postupně, nenápadně a plíživě, a díky této výstavě budou děti připravenější na obranu svobody a demokracie,“ ocenil Petr Burgr.

Výkresy jsou ztvárněním vjemů a zážitků dětí a studentů. Ti se zúčastnili přednášek a exkurzí po místech v Praze 1, která jim přiblížila doby totality v někdejším Československu. Zástupce projektu Petr Marek doprovází žáky s jejich učiteli a někdy i rodiči či skautské oddíly na místa spojená s minulostí a vypráví jim o nedávných dějinách. Chodí tak například k památníku 17. listopadu na Národní třídě, na Staroměstské náměstí svázané s komunistickým převratem v roce 1948, na Václavské náměstí, kudy prošla okupace v srpnu 1968, či do Bartolomějské ulice, němého svědka krutých výslechů z éry StB.

„Do projektu se zapojili žáci a studenti našich škol. Z vycházek si odnášejí emocionální zážitek, o kterém přemýšlejí a ztvárňují ho třeba v takovýchto obrázcích,“ popsala místostarostka pro školství Eva Špačková.

Proč je důležité mladou generaci s totalitní historií seznamovat? „Je to historie, která nás pořád ovlivňuje. Jdeme-li centrem města, tak se náš každý krok váže k dějinám, a náš projekt by měl lidi motivovat podívat se na důvěrně známá místa jinou optikou. Některé děti vědí víc, pro jiné je to překvapení. Zvláště v Praze o tom většinou povědomí mají. Je na nich vidět, když si o událostech povídaly s někým z rodiny,“ vysvětlil Marek.

Děti hodně vnímají příběhy. „Například to, že z fotografií s Gottwaldovým projevem na balkoně paláce Kinských na Staroměstském náměstí byl vyretušován Vladimír Clementis potom, co byl po vykonstruovaném procesu popraven. Byly hodně zasažené, když jsem jim ukázal obě fotografie. Vnímaly to silněji. Nejvíc na ně působí, že byla nesvoboda, a ještě se jich velmi dotýká nespravedlnost. Když kreslily na téma výslechů v Bartolomějské, říkaly, že právě nejintenzivněji vnímaly toto. Jeden osmák se mě poté, co jsme mluvili o řadě mrtvých a zabitých a dalších zločinech, zeptal, proč nebyli za to komunisti potrestáni… Na to se těžko odpovídá. Děti vnímají všechno daleko silněji, dá se říci, někdy i chytřeji než lidé středního a staršího věku,“ doplnil Marek.

Děti nakreslily působivé ilustrace, ze kterých až mrazí. Například výkres s názvem „Člověk čekající na výslech“ představuje v dolní části umístěnou malou postavu otočenou zády, celou obklopenou nepropustnou černou tmou. Nebo ten s názvem „Odvezli ho do lesa“ s autem Veřejné bezpečnosti uprostřed hustého lesa. Mladí autoři také ztvárnili scénu ze zmíněného balkonu, žluté kužely světla z výslechů či ikonické „Máme holé ruce“.

Ilustrace jsou také součástí větších celků – malovaných map centra Prahy. Tyto koláže soutěží ve hře Vybíráme nejlepší mapu. Zapojit se do ní může každý: stačí napsat na bezkomunistu89@gmail.com, která se nejvíce líbila. „Letos budeme vybírat nejzajímavější práce a vítězná mapa bude následně vytištěna i s obrázky jako inspirace pro další děti i širší veřejnost k návštěvě vybraných míst. Tato výstava není jediná, během roku se představí i na jiných místech v Praze. Velká prezentace měla být nyní na Staroměstské radnici s výzvou, ať se i ostatní pražské děti a mládež zapojí do soutěže. Vyvrcholení mělo být koncem června v souvislosti se 70. výročím justiční vraždy Milady Horákové. Vše se nejspíše v současné situaci posune,“ upřesnil Petr Marek a dodal, že výstavou začíná i stejnojmenná soutěž, do níž se mohou zapojit žáci a studenti právě nyní, když nechodí do školy, a to i ti mladší. Kromě výtvarných prací mohou zasílat drobná literární dílka-slohové práce a také natáčet krátká videa na dané téma. Až skončí karanténa třeba i venku.

Vše je třeba směřovat na uvedený e-mail. Zaslané práce budou prezentovány na podobných akcích a uveřejněny na připravovaném webu.

Vybíráme nejlepší mapu!

Níže jsou ilustrace do soutěže, pište na email bezkomunistu89@gmail.com, která ilustrace se vám nejvíce líbila.