Přihlášky se podávají:

  • osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 681/18
  • poštou na adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, útvar tajemníka, oddělení personální, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
  • elektronicky do datové schránky b4eb2my

Bližší informace k výběrovým řízením na milada.balkova@praha1.cz.

Konkrétní náležitosti ke každé pozici najdete v PDF příloze.

Referent/ka oddělení dopravy Odboru péče o veřejný prostor – doba určitá

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání;
Platové zařazení: 9. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 20.000,- až 29.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování odborných agend na úseku dopravního hospodářství; zkušenosti a orientace v projektové dokumentaci výhodou – posuzování projektové dokumentace;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 21.3.2022;


Sociální kurátor/ka – romský poradce

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání vzdělávacích programů se zaměřením na sociální práci ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
Platové zařazení: 11. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 23.000,- až 34.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: depistážní činnost zaměřená na vyhledávání jednotlivců nebo skupin osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu. Sociální práce zaměřená na jednotlivce se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji apod.
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 21.3.2022;