V průběhu prosince hledá úřad MČ Praha 1 zaměstnance na pozice odborných referentů i na novou funkci Projektového a koordinačního manažera pro oblast negativních dopadů turismu. Věnujte pozornost podmínkám každé pozice a způsobům přihlašování, které naleznete zde.

Do 9. prosince: Referent/ka – zpracovatel/ka přestupků oddělení správního řízení Odboru občansko správních agend, Referent/ka oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor

Do 12. prosince: Projektový a koordinační manažer pro oblast negativních dopadů turismu

Do 13. prosince: Referent/ka – zpracovatel/ka přestupků odboru dopravně správních agend

Do 16. prosince: Referent/ka oddělení správy nemovitostí

Do 19. prosince: Referent/ka – úředník/ce Stavebního úřadu

Více informací ke každé pozici, včetně platového výměru, naleznete zde.