Přihlášky se podávají:

 • osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 681/18
 • poštou na adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, útvar tajemníka, oddělení personální, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
 • elektronicky do datové schránky b4eb2my

Bližší informace k výběrovým řízením na emailu milada.balkova@praha1.cz.

Konkrétní náležitosti ke každé pozici naleznete v PDF příloze.

Aktuální nabídka:

Sociální kurátor/ka

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání v oborech stanovených zákonem o sociálních službách;
Platové zařazení: 11. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 25.000,- až 36.000,-; osobní ohodnocení; zvláštní příplatek;
Popis práce: poskytování nebo zprostředkování sociálních služeb pro osoby sociálně vyloučené nebo osobám, kterým hrozí sociální vyloučení; poskytování sociálně-právního poradenství;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 16.12.2022;


Referent/ka – zpracovatel/ka přestupků oddělení správního řízení odboru občansko správních agend

Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání, nejlépe dosažené v oborech veřejná správa, právo apod.;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 22.000,- až 32.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování odborných agend na úseku přestupků nejčastěji proti občanskému soužití, majetku a veřejnému pořádku;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 20.12.2022


Referent/ka oddělení služeb a informací odboru občansko správních agend

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání;
Platové zařazení: 8. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelní praxe 20.130,- až 29.520,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování agendy vidimace a legalizace, vydávání výpisů Czech POINT, informační servis; přepážkové pracoviště;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 20.12.2022


Co nabízíme?

 • stabilní zázemí významného společensky odpovědného zaměstnavatele územní samosprávy
 • pružnou pracovní dobu
 • odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (základní plat je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 1 nařízení vlády)
 • osobní ohodnocení na základě dosažených pracovních výsledků
 • 5 týdnů dovolené
 • 7 dnů zdravotního volna (sick days) s náhradou platu
 • propracovaný systém dalšího vzdělávání pro podporu profesního rozvoje
 • příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 110,- Kč