Úřad městské části Praha 1 hledá do svých řad nové kolegyně či kolegy. Podrobné informace o pozicích naleznete v jednotlivých letácích. Své odpovědi zasílejte na e-mail milada.balkova@praha1.cz, který můžete využít také pro své dotazy.