Přihlášky se podávají:

 • osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 681/18
 • poštou na adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, útvar tajemníka, oddělení personální, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
 • elektronicky do datové schránky b4eb2my

Bližší informace k výběrovým řízením na emailu milada.balkova@praha1.cz.

Konkrétní náležitosti ke každé pozici naleznete v PDF příloze.

IT technik koncových zařízení

Nejdůležitější požadavky: úplné střední vzdělání – více požadavků v příloze pdf;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 22.000,- až 32.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: IT podpora zaměstnanců úřadu; správa a podpora koncových zařízení
Další požadavky a náležitosti: PDF


Referent/ka – úředník/ce Stavebního úřadu

Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání stavebního směru;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 22.000,- až 32.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování odborných agend na úseku územního a stavebního řízení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a souvisejícími právními předpisy;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 7.9.2022


Matrikář/ka Odboru matrik – doba určitá

Nejdůležitější požadavky: vyšší odborné vzdělání;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelní praxe 22.000,- až 32.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: agenda státního občanství. Pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 7.9.2022


Co nabízíme?

 • stabilní zázemí významného společensky odpovědného zaměstnavatele územní samosprávy
 • pružnou pracovní dobu
 • odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (základní plat je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 1 nařízení vlády)
 • osobní ohodnocení na základě dosažených pracovních výsledků
 • 5 týdnů dovolené
 • 7 dnů zdravotního volna (sick days) s náhradou platu
 • propracovaný systém dalšího vzdělávání pro podporu profesního rozvoje
 • příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 110,- Kč