Informace k volbě prezidenta republiky, Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017

Volba prezidenta republiky v roce 2018

Informace k volbě prezidenta republiky

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil dne 23. srpna 2017 svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., volbu prezidenta České republiky na dny I. kolo 12. a 13. ledna 2018 a II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 ( vždy v pátek od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu od 8:00 hod. do 14:00 hod. )

Volbu prezidenta republiky v Městské části Praha 1 zajišťuje Odbor občansko správních agend, oddělení správního řízení, Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, Bc. Pavel Ručka, vedoucí odboru, tel: 221 097 190, pavel.rucka@praha1.cz.

 

Vyhledání volebního okrsku odkaz na aplikaci ZDE  .

Kontakty

V případě dotazů týkající se volby prezidenta republiky se můžete obracet na Odbor občansko-správních agend, oddělení správního řízení Úřadu městské části Praha 1, buď osobně – detašované pracoviště Vodičkova 32, Praha 1 (2. patro) v úřední dny: PO, ST od 08.00 – 19.00 hod. nebo telefonicky 221 097 397, 221 097 190 (Bc. Ručka, Bc. Sodomková).

Volební dispečink v době konání voleb

V době konání voleb, tj. 12. ledna 2018 od 14.00 hod. do 13. ledna 2018 do 14.00 hod. bude na telefonním čísle: 221 097 397 a 221 097 190 fungovat volební dispečink (informace k volbám), v případě druhého kola volby i v termínu 26. ledna 2018 od 14.00 hod. do 27. ledna 2018 do 14.00 hod.

Orientační mapa, seznam volebních okrsků a volebních místností

  • Hlasovací lístky, způsob hlasování, hlasování v zahraničí – PDF
  • Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta – PDF
  • Žádost o vydání voličského průkazu – PDF, DOC
  • Návštěva s přenosnou volební schránkou, volba v nemocnici nebo obdobném zařízení – PDF
  • Rozhodnutí předsedy Senátu PČR č. 275/2017 Sb. – PDF
Archiv dokumentů z proběhlých voleb

Orientační mapa, seznam volebních okrsků a volebních místností

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017

Prezident republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f) Ústavy České republiky, a § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., vyhlásil termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který stanovil na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017

Na více než pětašedesát procent se v Praze 1 vyšplhala účast ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Občané Městské části Praha 1 mohli své hlasy dát v celkem jedenadvaceti volebních okrscích třiceti kandidujícím subjektům.

Výsledky si můžete prohlédnout ZDE.