Volby do Zastupitelstva MČ Praha 1 a do Zastupitelstva hlavního města Prahy se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 81/2022 – PDF

VOLIČSKÉ PRŮKAZY – při volbách do zastupitelstev obcí není možné hlasovat nikde jinde, než v místě trvalého pobytu, proto se voličské průkazy pro tyto volby nevydávají.

PRÁCE VE VOLEBNÍ KOMISI – v případě zájmu o výkon člena okrskové volební komise se můžete hlásit na e-mail: petra.sodomkova@praha1.cz s uvedením těchto informací: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu, telefon, email. V případě, že budete zařazeni do komise, budete o této skutečnosti informováni zasláním pozvánky na první zasedání okrskových volebních komisí (na přelomu měsíců srpen/září 2022).

Oznámení o počtech podpisů na peticích od Registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí 2022 – PDF

Usnesení Zastupitelstva MČ P1 o stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026PDF

Registračním úřadem pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 1 je Odbor občansko správních agend, oddělení správního řízení Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 32, 2. patro, Praha 1. Bc. Pavel Ručka, tel.: 221 097 190, Ing. Petra Sodomková, tel.: 221 097 397

Základní informace pro kandidující subjekty: DOC

VZOR kandidátní listiny: DOC

VZOR prohlášení kandidáta: DOC