V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby v pondělí 7. března 2022 v 17 hod.

Program: J. S. Bach, C. Franck, Ch. Gounod, G. Verdi, J. Klička, C. Saint-Saens, L. Vierne. . Účinkují : Barbora de Nunes-Cambraia – alt, Ondřej Valenta – varhany.

Vstup volný.