Před Vánoci pro vás máme krátká přání sousedů Prahy 1.

Otevření designového obchodu s nabídkou kávy byla pro nás velká výzva zkusit něco úplně nového pěkně od začátku. Rádi bychom Vám tímto popřáli v novém roce 2024, ať Vám všechny Vaše „začátky“ dělají jen samou radost. Těšíme se na viděnou.

S pozdravem

Sousedíkovi, DESIGN CANTEEN, Úvoz 8

Často myslím na konci roku na smysl poselství vánoc, že jsme se narodili proto, abychom byli milováni a abychom také z tohoto daru rozdávali. Hloubka sdělení vánočního příběhu je výzvou na celý život. 
Přeji vám vánoční dar hluboké úcty k sobe, k vašim nejbližším a ke spolupracovníkům. To je myslím nejvíc. Požehnané, pokojné vánoce a šťastný nový rok!

Sestra Radima, ředitelka Nemocnice Milosrdných sestersv. Karla Boromejského v Praze

Přál bych nám pro tyto sváteční dny, aby se nám podařilo udělat někomu radost, třeba i velmi malou, a společně si tu radost užít.

S podzravem,
Pavel Pola, rektor kostela Pražského Jezulátka

Naši milí spoluobčané Prahy 1 a milí zákazníci,
nezapomínejte na to, že vánoční čas není o shonu – je o okamžiku žití, přesně takový jako má být když pijete kávu nebo dobré víno. Užijte si ten vzácný okamžik v klidu s rodinou u jednoho stolu, není to doba o veledarech. Važte si všeho s úctou a pokorou a se vší vážností si vychutnávejte každou vteřinu. Život je pomíjivý, dejte do každé chvíle o vánocích víc radosti a lásky.

Váš Michal Jakoubek, kavárník a milovník čerstvě pražené kávy Truhlářská 33