V neděli 24. března přes Karlův most na Křižovnické náměstí přivezli obyvatelé Velvar vejce natvdro na koňském povoze i v nůších. Cílem celé akce je připomenout legendu, podle které měli ve 14. století Velvarští přispět vejci uvařenými natvrdo ke stavbě Karlova mostu. Akci společně zahájili hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská, starosta Velvar Radim Volák a ředitel muzea, převozník pražský, Zdeněk Bergman.

Cestou se k průvodu přidávali další poutníci z okolních obcí. Součástí byl i koňský povoz doprovázený zbrojnoši a chybět nemohla ani dobová středověká kapela. Všichni společně po jedné hodině odpoledne přecházeli Karlův most od Malostranské věže na Křižovnické náměstí. Tam hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková a starosta Velvar Radim Volák slavnostně předali nůši plnou uvařených vajec starostce Prahy 1 Terezii Radoměřské.

Karlův most je podle legendy jediným mostem na světě stavěným nejen z kamene, ale také z vajec. A zřejmě i díky této receptuře vydržel stát už více než 667 let. Legenda o vejcích natvrdo se stala zdrojem posměchu, ale zároveň i hrdosti obyvatelů Velvar, kteří se z tohoto důvodu sdružili ve spolku Natvrdlí. A již tradičně od roku 2015 se z Velvar do Prahy vydává pěšky skupina vejconošů s nůšemi plnými vajec.

Na Vajíčkobraní plynule navázalo zahájení dočasné výstavy „Příběh Velikonoc“ v Muzeu Karlova mostu. Na výstavě se mohou návštěvníci seznámit s tradičními liturgickými předměty a ikonografií připomínající poslední dny života Ježíše Krista, jeho blížící se utrpení, smrt a vzkříšení. Autorem výstavy je profesor Jan Royt, český historik umění, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy.

Výstava Příběh Velikonoc bude otevřena pro veřejnost od 24. března do 30. dubna 2024.