V horní části Václavského náměstí byly v pondělí 18. března slavnostně zahájeny Václavské Velikonoce. Na místě je pro návštěvníky již tradičně připravena nabídka řemeslného a velikonočního sortimentu, občerstvení a také zajímavý kulturní program. V rámci projektu Podpoř dobro se postupně ve třech stáncích představí 10 neziskových organizací.

„Chtěla bych organizátorům Václavských Velikonoc poděkovat nejen za opět skvěle zorganizovanou akci, ale také za další rozměr, kterým je podpora a pomoc neziskovým organizacím. Václavské náměstí je srdcem Prahy 1, tak prosím otevřete to své srdce a nákupem zboží podpořte činnost a provoz těchto organizací. Můžete si zde nejen vychutnat velikonoční atmosféru, ale zároveň také přispět na dobrou věc,“ uvedla při zahájení starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská.

„Rád bych poděkoval za mnohaletou spolupráci Sdružení Nového Města pražského. Ve své gesci mám mimo jiné oblast školství a je skvělé, že se do akcí pořádaných sdružením mohou zapojit také dětské sbory z našich základních škol. Užijte si Václavské Velikonoce a vítejte u nás v Praze 1,“ pozdravil přítomné 1. místostarosta Prahy 1 David Bodeček.

Václavské velikonoce  můžete navštívit až do 7. dubna 2024. Otevírací doba: stánky s řemesly – denně 10:00 – 20:00 hodin, stánky s občerstvením – denně 10:00 – 23:00 hodin.

Více informací k akci Václavské Velikonoce 2024 naleznete na zde, Facebooku Václavské náměstí a Instagramu.

Neziskové organizace podpořené v rámci projektu Podpoř dobro:

PROSAZ (15. 3.-24. 3. a dále pak 26. 3.-29. 3.)
Jsme nezisková organizace PROSAZ, z. ú. a již tři desetiletí děláme maximum pro to, aby naše poskytované služby co nejvíce vyhovovaly individuálním potřebám našich klientů. Poskytujeme osobní asistenci, pečovatelskou službu, noční pohotovostní službu, domácí zdravotní péči, zaměstnáváme zdravotně postižené v chráněných dílnách a provozujeme bezbariérové středisko v Líchovech. Prostě pomáháme zdravotně postiženým.

Klub ŽAP (28. 3.-29. 3.)
Je zapsaný spolek, který sdružuje ženy s nádorovým onemocněním a pomáhá jim vyrovnat se s touto těžkou nemocí. Krom jiných aktivit (instruktáže samovyšetřování prsů, cvičení, vycházky, rekondiční pobyty apod.) vyrábí v rámci ergoterapie drobné dárkové předměty. Velikonoční dekorace, pletená zvířátka pro děti a další výrobky udělají radost všem, kteří prodejní stánek Klubu ŽAP navštíví.

Chráněná dílna Inspirace pro život (15. 3.–27. 3.)
Ve stánku chráněné dílny pro mladé ženy se středně těžkým, často kombinovaným postižením, kterou zřizuje Dívčí katolická střední škola v Praze, si můžete zakoupit výrobky klientek dílny a školy a podpořit tak chod chráněné dílny v letošním roce.

Chráněná keramická dílna Řásnovka (18. 3.-23. 3.)
Dílnu provozuje Zuzana Nešporová, vystudovaná keramička, sama v invalidním důchodu, a nabízí keramické výrobky, krásné dekorace, ozdoby a drobné dárky.

OS Svět nemocných dětí a Rukodělky (15. 3. – 17. 3. a 30. 3. – 7. 4.)
Neziskový spolek s šicí dílnou, jejímž posláním je pomáhat potřebným dětem, ať se již jedná o nemoc, odloučení či ze slabých rodin. Druhým projektem je realizace invalidních a starobních dobrovolníků, kteří tvoří vlastní výrobky pletené a háčkované a pomáhají s cíli sdružení.

Česká unie neslyšících, z. ú. (25. 3.)
Česká unie neslyšících poskytuje služby pro osoby se sluchovým postižením především neslyšící. Zajišťujeme sociální služby velmi potřebné a zajišťujeme a chráníme práva osob se sluchovým postižením.

Okamžik z. ú. (24. 3. – 26. 3.)
Okamžik, z. ú. je nezisková organizace působící na území hl. m. Prahy. Již 23 let pomáhá lidem se zrakovým postižením se začleňováním do běžného života a provozuje největší dobrovolnické centrum pomoci nevidomým. Poskytuje odborné sociální poradenství a podporu při ztrátě zraku. Dále organizuje pomoc nevidomým rodičům při vzdělávání jejich dětí a pořádá pro klienty různé vzdělávací akce a volnočasové aktivity. Mezi dobrovolníky vznikl fundraisingový projekt PletenyKosik.wz.cz, jehož cílem je finanční podpora organizace prostřednictvím prodeje stylových háčkovaných košíků.

KOLOBĚH (28. 3. – 30. 3.)
Borůvka Praha o.p.s. pomáhá lidem s tělesným postižením se zapojit do běžného života. Tréninkové programy v Ta kavárně umožňují klientům lépe najít opravdové zaměstnání. Obchůdek Koloběh je další stupínek, kde lidé s postižením jsou zaměstnáni ve skutečném provozu.

SRDCE LIDEM z. s. (30. 3. – 7. 4.)
Napomáhá k rozvoji demokracie a zvyšování tolerance ve společnosti a přispívat ke kladným vztahům mezi cizinci a českými občany a pomáhá vytvářet rovné příležitosti mezi lidmi bez ohledu na občanství a náboženskou víru.

Farní charita Praha 1- Nové Město (27. 3.)
Ve stánku Farní charity můžete za dobrovolný příspěvek získat dárky pro své blízké a podpořit tak finančně ženy bez domova, které výrobky zhotovily. Pomůžete jim ve znovu začlenění do společnosti. Klientky na trzích samy prodávají a je to pro ně nedocenitelná zkušenost pracovní terapie.