Symbolicky před Velkým pátkem, 13. dubna, vstoupí v platnost metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví pro duchovní péči v nemocnicích. Ministr Miloslav Ludvík ho představil v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pod Petřínem.