Po čtyřech letech se do Haštalky vrátily sovy. A stejně jako při poslední návštěvě i tentokrát je představili manželé Kolomazníkovi, kteří vedou záchrannou stanici pro volně žijící zvířata v Cholupicích.

Cholupická záchranná stanice se věnuje hlavně ptákům, zejména pak z hnízd vypadlým mláďatům a poraněným jedincům, v menší míře pak ježkům, netopýrům anebo třeba malým zajíčkům, které do ní lidé přinášejí, velmi často v mylném domnění, že jsou opuštění.

Sovy, které Kolomazníkovi do Haštalky přivezli, jsou všechno odchovanci ze zajetí. Senioři z Prahy 1, kterým byla přednáška určena, se mohli seznámit se všemi druhy našich sov, vyjma pouze kulíška a kalouse pustovky.

Představila se jim tak například naše nejběžnější sova – puštík obecný. Ano, ten, kterého celý národ zná díky Rozárce, moudré sově radící Popelce. Když už jsme u té moudrosti, není to s ní tak, jak se o sovách traduje. Jak potvrdili manželé Kolomazníkovi, jsou tito noční lovci (pozor, ne dravci, to jsou ptáci lovící na rozdíl od sov ve dne) „hůře chápaví“. Není to tím, že by sovy byly hloupé, ale jsou, jak říkají odborníci, „specializované“, tedy úzce zaměřené na své prostředí, ve kterém žijí. I jejich výcvik je tak dost náročný.

Zatímco puštíků obecných u nás žije až 10 tisíc párů, počet druhé nejrozšířenější sovy pálené už jde pouze do stovek a třeba sýčka obecného napočítali odborníci pouze stovku párů. I s nimi se účastníci akce v Haštalce seznámili. Na nízkých počtech se podepisuje české zemědělství, kvůli kterému je prostředí polí mrtvé, bez hmyzu či žížal, jež tvoří součást jídelníčku sov.

Se sovami se pojí řada pověr i tajemno dané tajemnem míst, kde žijí. Sýček obecný třeba dříve žil hodně na hřbitovech, odkud se pak o půlnoci, kdy se údajně otvíraly hroby, ozývalo jeho houkání připomínající volání „Pojď!“.

Není také pravda, jak se tvrdí, že sovy špatně vidí ve dne. Vidí dobře, lépe než v noci, a dokonce jim nedělá problém dívat se zpříma do slunce. Na druhou stranu za tmy a jen při světle svíčky vidí až do vzdálenosti 100 metrů od svíčky. Velmi špatně ale vidí nablízko, a tak chycenou kořist vnímají jen dotykem…

Jak je vidět, jsou sovy velmi zajímavé. Zajímaví jsou určitě i dravci, které v záchranné stanici v Cholupicích také chovají a cvičí. Více se dočtete na www.penthea.org.