V literární kavárně v budově Právnické fakulty se konal křest nové knihy, a protože příjemná kavárna sídlí v místě, jež k tomu přímo vybízí, nová kniha autorského kolektivu Milan Kindl, Zdeněk Ertl, Nikola Formanová, Tomáš Kindl a Alexander Šíma je povahou i obsahem navýsost právnickou. Její název zní „Úskalí spolkového života“.