Praha 1 otevřela své hospodaření veřejnosti skrze aplikaci CityVizor, každý si tak může online prohlížet rozpočet městské části, a to i zpětně z let 2017 a 2018. Aplikace ukazuje aktuální čerpání rozpočtu i vazbu na smlouvy. CityVizor, který data o rozpočtu převádí do jednoduché grafické podoby, vyvinulo Ministerstvo financí spolu se spolkem Otevřená města, jehož je Praha 1 členem.  

Rozpočet obce, jako jeden z nejdůležitějších dokumentů, má být podle zákona občanům zveřejněn před schválením a ti mají právo se k němu vyjadřovat a navrhovat změny. V praxi se ale v tabulkách, které bývají zveřejňovány, vyznají jen někteří vyvolení. Kontrolovat rozpočet v této formě je tak pro občany výrazně jednodušší, aplikaci zobrazuje jeho faktické čerpání i návaznost na uzavřené smlouvy.

„Zavedení tzv. klikacího rozpočtu přes aplikaci CityVizor nás téměř nic nestálo, jenom trochu úsilí, které tu dříve chybělo. Velmi pomohli členové komise pro informatiku, odbor informatiky i sdílení znalostí s dalšími městskými částmi,” okomentoval zavedení CityVizoru radní pro informatiku a životní prostředí Petr Kučera (Zelená pro Jedničku). „Ještě před 3 lety chtěla Praha 1 za zveřejnění faktur dva a půl milionu korun, dnes si soupis faktur může stáhnout každý. Mám tedy upřímnou radost z toho, že se teď Praha 1 otvírá a stává transparentnější,” dodává Kučera.

Aplikace usnadňuje práci také samotným úředníkům, ověření aktuálního čerpání rozpočtu snadno zjistí online na pár kliků. „Rozklikávací rozpočet v praxi používají často i zaměstnanci úřadu a zastupitelé, protože tabulky schváleného rozpočtu jsou mnohdy nepřehledné pro orientaci,” říká Vladan Brož, radní pro finance a investice (Praha 1 Sobě). Výdaje v jednotlivých rozpočtových kapitolách a jejich průběžné čerpání lze v aplikaci sledovat až do úrovně jednotlivých faktur. K dohledání jsou tu také dodavatelské smlouvy z registru smluv.   

Amália Počarovská, předsedkyně finančního výboru, dodává: Otevřená radnice znamená z mého pohledu především transparentní hospodaření, což by mělo být samozřejmostí. CityVizor je unikátní v tom, že kombinuje plánovaný městský rozpočet, který si městská část schvaluje “na papíře”, jeho faktické čerpání a návaznost na smlouvy. Dává tak občanům možnost jednoduše kontrolovat, za co město své finance utrácí a ve svém důsledku zvyšuje důvěru v jeho fungování. Plníme tak sliby, které jsme občanům dali,“ říká Počarovská (Praha 1 Sobě).

CityVizor je open source aplikace vyvinutá pracovníky Ministerstva financí a její provoz zajišťuje spolek Otevřených měst, kterého je Praha 1 členem. Kromě Prahy 1 v CityVizoru najdete například Černošice, Nové město na Moravě, Prahu 5 nebo 7 a zveřejnění svého rozpočtu chystá i Praha 9, Praha 3 nebo městská část Brno-střed.

>>> Hospodaření Prahy 1 online: https://cityvizor.cz/praha1/prehled

Kontakt pro média:

Petr Kučera

radní pro informatiku a životní prostředí, petr.kucera@praha1.cz, +420 777 965 776  

Kateřina Písačková

tisková mluvčí Prahy 1, katerina.pisackova@praha1.cz, +420 731 539 575