Radní pro dopravu, David Skála, v těchto dnech spolu s magistrátem vyhodnocuje dopad nedávné uzavírky Smetanova nábřeží, Křižovnické ulice a Malé Strany pro automobilovou dopravu. Smetanovo nábřeží bylo uzavřeno z důvodu neodkladné rekonstrukce tramvajové trati, Malá Strana byla uzavřena na žádost Prahy 1, aby přes její historické území nevedla objízdná trasa pro motoristy. 

V návaznosti na rekonstrukci tramvajové trati se město rozhodlo uzavírku prodloužit a situaci využít ke sběru cenných dat o vlivu uzavírky na dopravu na objízdných trasách, především v tunelu Blanka, v Ječné ulici, na magistrále a na dalších klíčových komunikacích. Podle předběžných výsledků měření uzavírky dopravu v Praze ovlivnily, ale nezpůsobily kritickou situaci ani v tunelu Blanka, ani v Ječné ulici. Komplexní výsledky budou známy v příštích týdnech a na jejich základě se uskuteční další koaliční jednání na Praze 1 i na magistrátu o dalších možných budoucích krocích. 

„Ano, podporujeme zklidnění tranzitní dopravy, která proudí skrze centrum. Máme tu druhý nejhorší vzduch v republice, kvůli dopravním zácpám se zpožďují průjezdy sanitek i tramvají, které přepravují násobně víc lidí, než auta. Do centra se má autem dostat ten, kdo má důvod. Pokud někdo městem pouze projíždí, nemusí jezdit památkově chráněným historickým centrem, což se dnes děje a my hledáme cesty, jak tento jev minimalizovat,“ říká starosta Prahy 1 Pavel Čižinský. 

„Chtěl bych především poděkovat všem řidičům za trpělivost v minulých dvou týdnech, opatření muselo být upravováno za provozu. Veškerá data z uzavírky, která skončila včera, teď detailně vyhodnocujeme a posoudíme je v příštích týdnech. Díváme se samozřejmě nejen na to, jak vyřešit problematická místa v centru, jako byla Národní ulice, ale i na to, jak opatření ovlivnilo okolní městské části, kterým rozhodně nechceme působit komplikace,“ říká radní Prahy 1 pro dopravu David Skála. 

Pozitivně se opatření projevilo na plynulosti hromadné dopravy, kterou se po dotčených trasách přepraví 87 000 osob denně oproti polovičnímu počtu osob, které se stejnou trasou přepraví v automobilech (42 000 ve všední den, zdroj: IPR). V době uzavírky obou nábřeží tu tramvajové spoje nabíraly menší zpoždění, než tomu bývá za běžného provozu. Bez zpoždění tramvají pak fungovaly lépe i navazující, například autobusové spoje, vyplývá z dosavadních informací Dopravního podniku.  

Praha 1 požaduje hladký průjezd pro rezidenty 

Praha 1 se v těchto dnech aktivně účastní diskuse o možnosti trvalé uzavírky obou nábřeží pro tranzitní dopravu s jasnou podmínkou zachování průjezdnosti pro rezidenty a dopravní obsluhu podniků a služeb v centru.

„Omezit chceme pouze průjezdy centrem, které nejsou nutné,“ zdůrazňuje radní Skála. „Jeden z hlavních argumentů pro výstavbu tunelu Blanka byl právě ten, že její otevření umožní snížit intenzitu tranzitní dopravy, která dnes proudí historickým centrem a památkovou rezervací, což nemá v Evropě v takovém měřítku obdoby. Podporuji variantu, která omezuje pouze průjezd, to znamená, že když v lokalitě máte legitimní cíl cesty, dostanete se k němu i zpět, pokud má řidič cíl cesty jinde, měl by zkrátka centrum objet jinudy,“ dodává Skála.  

Zastupitelstvo Prahy 1, jako nejvyšší orgán městské části, už v červnu 2015 schválilo usnesení, které požaduje omezení tranzitní automobilové dopravy na Malé Straně a na Starém městě. Současné vedení Prahy 1 tedy postupuje v souladu s tímto usnesením. Za omezení tranzitní dopravy vznikla též občanská petice, v jejímž výboru je mimo jiné architekt nové podoby Václavského náměstí, Jakub Cígler. Text petice je dostupný zde.