Upozornění na šířící se mylné výklady návrhu novelizace podmínek výkonu realitního zprostředkování.

Vážení poskytovatelé realitního zprostředkování,

lhůta pro přechod z živnosti volné na živnost vázanou uplynula dnem 3. 3. 2021. Od 4. 3. 2021 nelze realitní zprostředkování poskytovat v rámci živnosti volné – viz mimo jiné sdělení Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, které v příspěvku vyvrací šířící se mylné výklady k aktuální možnosti výkonu profese realitního makléře.

Jmenovanou novelu zákona o realitním zprostředkování, o které je řeč ve sdělení ministerstva, naleznete ve  sněmovním tisku 1126. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky s návrhem vyslovila souhlas. Nyní návrh posoudí Senát Parlamentu České republiky. Do doby nabytí případné účinnosti změnového zákona se k tomuto návrhu nepřihlíží. Legislativní proces sledujte zde.


Aktualizováno dne 1. 7. 2021

Inkriminovaná novela byla řádně schválena jako zákon č. 249/2021 Sb.:

U podnikatele, jehož oprávnění k poskytování realitního zprostředkování podle § 25 zákona č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění zákona č. 190/2020 Sb., zaniklo a který hodlá činnost realitní zprostředkování obnovit, nebude výkon realitního zprostředkování považován za neoprávněný, pokud podnikatel po dni nabytí účinnosti tohoto zákona (1. července 2021) neprodleně ohlásí živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a nejpozději do 31. prosince 2021 doloží živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti podle přílohy č. 2 k živnostenskému zákonu. Marným uplynutím lhůty pro doložení této odborné způsobilosti živnostenskému úřadu živnostenské oprávnění k provozování realitního zprostředkování podnikateli zaniká.

Další podmínky výkonu zde.