Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii startuje 1. ročník Un grand MERCI! Nominace jsou přijímány do 8. dubna.

Pokud znáte člověka, který přispívá k zaujetí studentů pro francouzský jazyk a kulturu, nebo vás v souvislosti s předáváním lásky k Francii jakkoli inspiruje, neváhejte a nominujte ho do této soutěže! Nominace jsou možné zde.

Vyhlášení výsledků a slavnostní předání ceny: 4. června 2024 v reprezentačních prostorách Černínského paláce v Praze u příležitosti akce Café francophone.

Poslání ceny

  • Ocenit vyučující francouzštiny, kteří předávají lásku k francouzštině.
  • Poděkovat jim za práci, o níž z vlastní zkušenosti absolventů Českých sekcí ve Francii víme, že má zásadní přínos z hlediska osobního rozvoje a rozšíření studijních a pracovních příležitostí.
  • Podpořit výuku francouzštiny v českých školách i mimo ně.

Pro koho je soutěž určená

Soutěže se může zúčastnit jakýkoli vyučující francouzštiny v České republice, který vede nebo vedl děti a mládež k zájmu o francouzštinu. Konkrétně je otevřená:

  • učitelům a učitelkám ze základních a středních škol, kteří vyučují francouzštinu nebo jiný předmět ve francouzštině,
  • učitelům a učitelkám nebo lektorům a lektorkám ze zájmových kroužků či jinak působících mimo školní prostředí,
  • neformálním učitelům a učitelkám, např. i v rámci rodiny.