Výuková videa pro Prahu 1 mají za cíl v několika minutách přiblížit daného umělce, jeho obor a oblast působení. Cílem je podpořit povědomí o jednotlivých uměleckých oborech a seznámit místní obyvatele (přednostně děti a mládež, ale i dospělé) s kulturou a umělci, kteří působí na Praze 1.

„Pomoc Prahy 1 vidím v tom, že se o umělcích, tvořících na Praze 1 a jejich činnosti bude vědět a lidé si je budou vyhledávat i v budoucnu a chodit na jejich představení, koncerty a další akce,“ komentoval projekt starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Projekt připravují umělci z různých oborů. Na základě podnětu starosty Prahy 1 Petra Hejmy, koncept vymyslela Renata Sabongui, členka kulturní komise Prahy 1.