21. ročník cyklu MUSICA FLOREA BOHEMIA

Vojtěch Matyáš Jírovec (1763-1850): Lékař oční (Der Augenarzt, 1811 Vídeň)

novodobá premiéra romantické zpěvohry
provedení na scéně FLOREA THEATRUM
v českém překladu J. K. Chmelenského z r. 1833

hudební nastudování, dirigent: Marek Štryncl
režie, kostýmy, scéna: Tomáš Hanzlík
Architekt scény: Václav Krajc
orchestr: Musica Florea
sbor: Collegium Floreum
sólisté: Michal Marhold, Ondřej Benek, Jiří Poláček, Helena Kalambová, Hana Holodňáková, Veronika Hajič Vojířová, Eliška Minářová, Vincenc Ignác Novotný

Na scéně Florea Theatrum uvedeme novodobou světovou premiéru raně romantické zpěvohry DER AUGENARZT neboli Lékař oční skladatele Vojtěcha Matyáše Jírovce, rodáka z českých Budějovic, jehož tvůrčí otisky najdeme v mnoha koutech Evropy. Singspiel z počátku 19. století byl po své vídeňské premiéře úspěšně reprízován v řadě evropských divadel (Pešť, Würzburg, Prešpurk, Mnichov, Drážďany, Lipsko, Královec, Berlín, Štrasburk, Paříž). Jírovec dílo složil již jako stálý kapelník vídeňského Divadla u Korutanské brány na libreto Emanuela Veitha, rodáka z Chodové Plané žijícího ve Vídni. Zpěvohra nese kompoziční známky pozdního klasicismu, tematicky už se však jedná veskrze o romantický příběh líčící cituplné lidské příběhy s dramatickými zvraty i prvky pohádkovosti.
Na panství Skalka přijíždí vojenský lékař Horský, který majiteli panství a zámku Kamenskému zachránil ve válce život. Lékař se zde zamiluje do dcery místního pastora, vyléčí zázračně její nevlastní nevidomé sourozence a díky osudové náhodě odhalí i vlastní rodinné tajemství.
Za zmínku stojí, že v titulní roli stojí příslušník nové vědní disciplíny. Oční lékařství se tou dobou začíná rozvíjet a není bez zajímavosti, že jedním z prvních významných lékařů očních v Rakousku byl Josef Arnošt Ryba, syn známého hudebního skladatele.
Roku 1833 se zpěvohra premiérovala v českém znění v překladu Josefa Krasoslava Chmelenského ve Stavovském divadle v Praze. Novodobou premiéru této verze uvádíme právě letos na scéně Florea Theatrum.

Informace ke vstupenkám najdete zde: