Zveme vás na participační setkání se starostou a radními Prahy 1, které se bude konat ve čtvrtek 24. října 2019 od 17:30 v Malostranské besedě.

V první části večera můžete sdělit své podněty k tématům:
▪ občanská vybavenost Prahy 1,
▪ využití Loretánské zahrady,
▪ kritéria pro přidělování obecních bytů.

V druhé části večera se bude o vašich podnětech hlasovat. Na místě bude také infostánek ke změnám na Petříně a k záměru nové plavební komory.

Přijďte se zapojit do rozhodování a sdělit nám váš názor.

Jako podklad pro participační setkání bude sloužit anketa o tom, jaký typ občanské vybavenosti vám na území Prahy 1 chybí – anketu můžete vyplnit zde.