Koncert Skladatelé dětem - děti skladatelům

Společnost českých skladatelů

členská organizace Asociace hudebních umělců a vědců

zve na třetí koncert 18. ročníku cyklu

Skladatelé dětem – děti skladatelům

Skladby:

Olgy Ježkové, Kateřiny Horké, Jaroslava Krčka, Ivana Kurze,

Karla Pexidra, Luboše Sluky, Jana Vrkoče a Zdeňka Zahradníka, 

Karla Husy – čestného člena SČS in memoriam, Ivo Bláhy in memoriam,

Jiřího Sychy j.h.

i samotných žáků a studentů – nejmladších adeptů oboru  

přednesou žáci a studenti institucí: 

ZUŠ U Prosecké školy – Praha 9
ZUŠ Bajkalská – Praha 10

Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy – Praha 3

Mezinárodní konzervatoř Praha – Praha 3

Pražská konzervatoř – Praha 1

Česká zemědělská univerzita – Praha 6
HAMU – Praha 1

KC Unitaria, Anenská 5, Praha 1,
Vstup volný – vstupné dobrovolné