Jóga – workshop pro plné uvědomění těla

Během dvouhodinové dílny se zaměříme na různé ásany a cvičení s cílem prohloubit
uvědomění našeho těla a jeho komplexnosti.

Co nás čeká?
– Prostřednictvím aktivním dýcháním a pohybem rozšíříme možnosti pohybu kloubů a těla a
propojíme se s naší fluidní energií.
– Skrze ásany a různé pohyby prohloubíme porozumění různým polohám a jejich účinkům. Uvědomíme si vliv dechu na naše tělo a vyzkoušíme si ho vědomě ovlivňovat. Současně posílíme a zpružníme naše těla, čímž získáme pocit větší přítomnosti a volnosti.
– K závěru se dostaneme do pasivních poloh, které poskytnou fyzickému a mentálnímu tělu čas na vstřebávání informací, na regeneraci a odpočinek.

Otevřeno všem.

Vše je přizpůsobeno vašim možnostem daného dne.

Agáta Jarošová je lektorkou jógy, protažení (Nadege Paineau), lektorkou Pilates (Mat work), ale také tanečnicí a choreografkou. V jejím pojetí je pohyb holistickým, kreativním a respektujícím explorativním momentem, který slouží k prozkoumání sebe samého, našich vnitřních dialogů a možností.

Více informací najdete zde.