Interaktivní venkovní hra “Prahou hudební”

Představujeme vám interaktivní venkovní hru “Prahou hudební”, projekt studentů druhého
ročníku Akademického gymnázia.
Kdo hru připravuje?
Přípravu hry máme na starosti my, studenti druhého ročníku Akademického gymnázia Štěpánská. V rámci hodin hudební výchovy se již od začátku školního roku věnujeme přípravě připomínky letošního Roku české hudby ve formě aktivity pro širokou veřejnost. Z mnoha nápadů a diskuzí nad tím, jak bychom mohli toto výročí připomenout a přiblížit našim vrstevníkům, nakonec vyplynul tento projekt, interaktivní venkovní hra ve formě gamebooku.
Co je cílem hry?
Samotným záměrem při přípravě hry bylo zprostředkovat široké veřejnosti, všem věkovým kategoriím, ale zejména dětem, žákům a studentům jednak co největší množství co nejzajímavějších informací o životech a tvorbě tří významných českých hudebních skladatelů Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka, ale také představit veřejnosti místa v centru Prahy, která jsou s nimi spjata. Hlavní snahou hry je přiblížit jejím účastníkům, jací tito tři skladatelé doopravdy byli a co vše zažili na různých místech v centru Prahy. Každý z tří
skladatelů strávil v Praze část života a Praha také mnohdy významně ovlivnila jejich hudební tvorbu a činnost, je proto nesmírně zajímavé se s těmito místy seznámit a představit si, jak vypadala za života skladatelů.
Jaký je formát hry?
Celá hra má formát gamebooku, který jejím účastníkům umožňuje nejen nabývat informace a vědomosti o skladatelích, ale také se zábavnou a interaktivní formou přímo zapojit do průběhu trasy, kterou tak objevují spolu se skladateli jakožto pomyslnými průvodci. Účastník hry je díky zvolenému formátu lépe vtažen do tématu a ve výsledku si odnese mnohem více, než jen velké množství fakt.
Jak hra probíhá?
Celá hra je rozdělena do tří částí/tras, kde je každá jednotlivá zasvěcena jednomu skladateli, jeho tvorbě a životu. Trasy mají rozdílný průběh, nicméně všechny vedou centrem Prahy. Doba trvání jednotlivých tras záleží na účastnících samotných, ale je předběžně předpokládána na
1,5 až 2 hodiny. Celý průběh hry účastníci sledují na našich webových stránkách www.prahouhudebni.cz, přes které jsou naváděni na další místa. Na stránkách také naleznete další, podrobnější, informace k průběhu hry.
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně fungování hry nebo otázek na historická a hudební fakta, nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese: prahouhudebni@agstepanska.cz