Dny pěstounství 2024

Další ročník osvětové akce zaměřené na náhradní rodinnou péči, Dny pěstounství, se v Praze 1 uskuteční dne 12. června.

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné péče, která by měla umožnit dětem, o které se nemohou jejich biologičtí rodiče postarat, vyrůstat v rodině a mít tak plnohodnotný život. Praha chce, stejně jako v předchozích letech, prostřednictvím Dnů pěstounství poděkovat těm, kteří pečují o potřebné děti, a těm, kteří uvažují zapojit se do náhradní rodinné péče, poskytnout motivaci a co nejvíce informací.

Program Dnů pěstounství byl připraven ve spolupráci Odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy, úřadů pražských městských částí, příspěvkových a neziskových organizací.

Je určen nejen pěstounům a těm, kteří by se chtěli stát pěstouny, ale i široké veřejnosti. Zahrnuje besedy a diskuse s odborníky, setkání s pěstouny, dny otevřených dveří v pražských neziskových organizacích a na úřadech městských částí, a další akce, které se budou konat na různých místech v metropoli.

Dny pěstounství nabídnou informace o problematice náhradní rodinné péče a jednotlivých formách. Mimo jiné i to, jak je možné stát se pěstounem, jaké jsou na pěstouny kladeny nároky, jaká je nabídka podpůrných služeb pro rodinu, která se rozhodne dítě přijmout apod.

Více se dozvíte zde.