Dny evropského dědictví (European Heritage Days, EHD) rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. Městská část Praha 1 po roční přestávce způsobené epidemií covid-19 a následnými opatřeními vlády představí již 23. ročník, který proběhne ve dnech 11. – 19. září 2021. Téma letošního ročníku EHD pro Českou republiku zní: „PAMÁTKY PRO VŠECHNY“, v jehož duchu MČ Praha 1 nabídne návštěvníkům procházku po nedávno rekonstruovaných i nedávno zpřístupněných místech od Hradčan až po Nové Město.

Pro širokou veřejnost zpřístupňují EHD co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky, jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly, vykopávky či rekonstrukce původních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, parníky atd. Otevírají dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.), které nebývají přístupny veřejnosti nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno vstupné, může být tento den vstup volný nebo by měl být nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.).

V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Partnery hlavního garanta (dále SHSCMS) jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Městská část Praha 1 se jako člen SHSCMS účastní akce EHD pravidelně od roku 1997. Na území MČ Praha 1 se EHD stalo již tradiční zářijovou akcí, která se těší velké oblibě i pozornosti veřejnosti. Návštěvníky je každoročně kladně hodnocena celková organizace a propagace ze strany Úřadu Městské části Praha 1. I díky tomu se akce těší neklesajícímu zájmu návštěvníků – cca 10 tisíc.

Vzhledem ke stále nejisté epidemiologické situaci jsou pro letošní rok vybrány pouze objekty, které si lze prohlédnout z veřejného prostoru, nebo jsou jeho součástí. Odpadá tak přítomnost zaměstnanců ve službách uvnitř objektů či případná koordinace průběhu akce s aktuálními protiepidemiologickými opatřeními. Průvodcem celé akce bude orientační mapa, která bude k dispozici na infocentrech anebo je k dispozici ke stažení zde:

Orientační mapa Dnů evropského dědictví – PDF