Červnové plavání s MČ Praha 1

V sobotu 8. června proběhne tradiční turnaj v plavání s MČ Praha 1. Akce proběhne v Tyršově domě. Čas příchodu je možný kdykoliv od 14:00 do 18:00. Registrace do příslušné věkové kategorie se provádí na místě přímo na recepci.

Start v turnaji je bezplatný, bližší informace poskytne Dorian Gaar na emailu: dorian.gaar@praha1.cz