Přijďte se v pondělí 2.10.2017 do zahrady v DPS Týnská 17 dozvědět něco o nočních lovcích, prohlédnout si je zblízka a pohladit si jejich peří. Nejen s ohledem na přítomnost živých ptáků je omezena kapacita účastníků, a proto je nutné se na přednášku hlásit od 19.9.2017 u Terezy Noskové, tel. 607 048 183, nebo Karolíny Schwarzové, tel: 725 397 934.