Pracujete v jiné zemi EU? Vaše práva a povinnosti pomůže hlídat nový úřad v Bratislavě.

European Labour Authority (ELA) neboli Evropský orgán práce zahájil svou činnost. Sídelním městem je Bratislava. Úřad má mj. přispět k řádnému fungování vnitřního trhu v oblasti dočasné mobility zaměstnanců.


European Labour Authority (ELA)

Úřad uvedl v život (16. října 2019) předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker spolu se slovenským ministerským předsedou Petrom Pellegrinim. Stránky  jsou dostupné zatím pouze v angličtině.

Juncker k tomuto mj. dále uvedl, že ELA tvoří základní pilíř v úsilí o spravedlivých, účinných a vymahatelných pravidel v oblasti zaměstnanosti. „Tento úřad poskytne pracovníkům a zaměstnavatelům lepší přístup k informacím o jejich právech a povinnostech a bude podporovat vnitrostátní orgány práce v jejich přeshraničních aktivitách. Z toho budou mít přímý prospěch miliony Evropanů, kteří žijí nebo pracují v jiném členském státě, jakož i miliony podniků, které působí v EU ve více zemích. Jde o další významný krok směrem k integrovanému evropskému trhu práce, založenému na důvěře, spolehlivých pravidlech a účinné spolupráci“ upřesnil předseda Juncker.

Poslání úřadu

Evropský orgán pro pracovní záležitosti se ve své činnosti zaměří na

  • pravidla mobility pracovních sil, která se týkají volného pohybu a vysílání pracovníků,
  • koordinace sociálního zabezpečení a konkrétních právních předpisů v odvětví silniční dopravy.

Na úrovni EU nebyly vytvořeny žádné nové pravomoci. Členské státy tudíž i nadále plně odpovídají za prosazování předpisů v oblasti práce a sociálního zabezpečení. Přidaná hodnota tohoto orgánu spočívá v tom, že usnadní spolupráci mezi členskými státy, zjednoduší stávající struktury a poskytne operační podporu, a tak zajistí účinnější prosazování pravidel.

Podrobnosti nabízí tisková zpráva Zastoupení Evropské komise v České republice, odkud byl obsah částečně převzat.

Lukáš Balada, vedoucí odd. Jednotné kontaktní místo