I tento rok probíhá zdravotně-osvětové kampaně Suchej únor, která úspěšně reaguje na více jak jeden milion lidí za hranou rizikového pití a nabízí všem účastníkům pozitivní příležitost, jak během měsíce zjistit, zdali my ovládáme alkohol, nebo alkohol nás.

Do kampaně se každoročně zapojují stovky tisíc lidí a díky měsíční zkušenosti zvolní s konzumací alkoholu přes 50 % z nich. Suchej únor má tak přímý dopad na zvýšení kvality života a psychického a fyzického zdraví.

Letos pořádá Suchej únor, z.ú. interaktivní výstavu na téma osvěty, prevence a závislosti pro mládež a veřejnost. Více o výstavě najdete zde: událost na Facebooku, pozvánka pro web

Cílem výstavy je prostřednictvím moderních technologií poukázat na to, co alkohol dělá s našimi smysly, myslí, zdravím. Jaký vliv má na bezpečnost v dopravním provozu. Součástí výstavy bude i příležitost vyzkoušet horkou novinku, virtuální bytost, která si bude s dětmi povídat na téma alkoholu.
Ve spolupráci s Policií ČR jsme dále připravili výtvarnou soutěž pro žáky posledních ročníků ZŠ a studenty SŠ. Více o soutěži se dozvíte na Facebooku nebo Instagramu.

Více najdete zde.