V úterý 23. dubna 2024 se uskutečnila výměna studentů. Tentokrát se jednalo o studentskou výměnu mezi ZŠ Brána jazyků a partnerskou školou z německého Wolfsburgu. Jedná se o zcela nový kontakt a o první ročník této výměny. Zástupci obou škol ve svých projevech vyjádřili naději, že stojí na počátku nové tradice a že se výměny stanou pravidelnými.

Studenty, učitele a zástupce škol, přivítal 1. místostarosta David Bodeček v nádherném prostoru Obřadní síně na Staroměstské radnici a ocenil úsilí, jež pedagogové na obou stranách výměny do organizace návštěvy vložili. Příjemnou atmosféru setkání umocnilo varhanní vystoupení Lucie Golonkové.

Přejeme německým studentům příjemný pobyt v Praze a studentům z Brány jazyků hezkou návštěvu Wolfsburgu v květnovém termínu.