Celkem na třiapadesát studentů dvou oktáv Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského letos čekala závěrečná maturitní zkouška. Svá maturitní vysvědčení si pak studenti tradičně převzali na slavnostním shromáždění v obřadní síni Staroměstské radnice.

„Gratuluji všem studentům a přeji jim do jejich budoucího života hodně štěstí i co nejvíce krásných vzpomínek na školu i Prahu 1. Stejně tak jim ze srdce přeji, aby si užili tu pořádnou porci volna, která na ně teď po maturitě a přijímacích zkouškách na vysoké školy čeká,“ prohlásil místostarosta David Bodeček, jenž přišel studenty, jejich rodiče a prarodiče pozdravit a spolu s ředitelkou gymnázia Jitkou Kendíkovou, jejím zástupcem Josefem Vlachem a třídními profesorkami Radkou Holečkovou a Ditou Neničkovou jim při přebírání vysvědčení pogratuloval.

Z třiapadesáti studentů pouze dva v prvním termínu maturity neuspěli. „Věřím ale, že to nevzdají a v opravném termínu už budou mít i více štěstí a náročnou zkoušku – za tolik potřebné podpory rodiny, školy i kamarádů – zvládnou,“ zareagoval David Bodeček.

Dvacet šest studentů odmaturovalo s vyznamenáním, z toho pak osm se samými jedničkami. „Zatím to navíc vypadá, že jsou všichni přijati na vysoké školy, ale přijímací řízení dosud stále ještě běží,“ upozornila ředitelka gymnázia Jitka Kendíková, která si také cení kontaktů, jež absolventi udržují se svou školou. „Styky s absolventy udržujeme neustále: vystupují na akcích, kdy letos to bude například výroční ples, jsou členy našeho pěveckého sboru Gut! a někteří se k nám dokonce vrátili jako zaměstnanci,“ vyjmenovala Jitka Kendíková.