Před domem U Kočků v Jilské 9 se od nynějška nachází stolperstein – kámen zmizelých, připomínající tragický osud mladého studenta, slovenského Žida Marka Frauwirtha, popraveného nacisty 17. listopadu 1939.

Marek Frauwirth na jaře 1939 absolvoval Vysokou školu obchodní v Praze (tehdy součást ČVUT). Přes nacistickou hrozbu neemigroval a po letních prázdninách v zahraničí se vrátil do Prahy. Od podzimu pak pokračoval ve studiu Vysoké školy obchodní a zároveň si chtěl rozšířit svoje už tak široké jazykové znalosti.

Kromě studia zároveň začal pracovat jako nediplomatický pracovník slovenského konzulátu v Praze. Tady se (s vědomím konzula Pavola Bujnáka) aktivně podílel na vydávání falešných výjezdních dokumentů, které byly poskytovány i Židům a odbojářům k útěku z Protektorátu Čechy a Morava. Stovkám lidí se tak podařilo uprchnout, jako např. Pavlu Tigridovi a dalším.

Zapojil se také do roznášení odbojových letáků a protiněmeckých tiskovin. V den pohřbu studenta Jana Opletala údajně ztratil aktovku, ve které měl protinacistické letáky. Zřejmě i na základě tohoto nálezu byl ve svém bydlišti v Jilské ulici 17. listopadu 1939 gestapem zatčen a ještě téhož dne bez soudu popraven v bývalých dělostřeleckých kasárnách v Praze-Ruzyni.

O připomenutí tohoto pozapomenutého hrdiny událostí podzimu 1939 požádal prof. Jozef Leikert z Univerzity Komenského v Bratislavě, jenž se událostem listopadu 1939 věnuje již 35 let a o Marku Frauwirthovi napsal knihu, která na počátku roku 2020 poprvé vyjde i v češtině.

„Pro Prahu 1 je ctí, že mohla podpořit umístění stolpersteinu v Jilské 9, který je spolu s plánovaným českým vydáním knihy profesora Leikerta důležitým připomenutím statečnosti a obětavosti mladého hrdiny Marka Frauwirtha,“ prohlásil místostarosta Prahy 1 Pavel Nazarský, který se pietního aktu zúčastnil a uctil studentovu památku kyticí.

Stolpersteiny jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. Původně se jednalo o projekt německého umělce Guntera Demniga, který první kámen položil 16. prosince 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem. V České republice jsou stolpersteiny rozmísťovány od roku 2008.