O SOUTĚŽI STAVBA ROKU

Prestižní soutěž Stavba roku se již od roku 1992 zabývá odborným hodnocením staveb, dostaveb a rekonstrukcí, které byly zhotoveny na území České republiky nebo spoluzhotoveny českou firmou mimo území ČR. Soutěž je největší a nejstarší akcí svého druhu v ČR, má odbornou porotu složenou z architektů, teoretiků, techniků i odborných poradců a vedle ní funguje ještě Sbor expertů, který se zabývá jednotlivými úhly pohledu, které je možné na stavbách posuzovat. Mezi nimi se zabývají i kvalitou provedení bezpečnostních a bezbariérových prvků.

Nejvyššími oceněními, o které stavby bojují jsou nominace na titul Stavba roku, titul Stavba roku, Zvláštní cena dle oboru nebo Cena veřejnosti. Vyhlášení probíhá na začátku října v Praze, o Cenu veřejnosti lze hlasovat celý měsíc – zhruba od začátku září do konečného vyhlášení. Hlasování veřejnosti se těší velké pozornosti, je to až 140 000 hlasů.

Vedle odborné poroty, která sestává z delegátů vyhlašovatelů soutěže pracuje i Sbor expertů složený ze zástupců vypisovatelů zvláštních cen a čítá přes 30 členů.

Do soutěže se hlásí stavby, nikoliv lidé či ateliéry. Stavbu může přihlásit prakticky kdokoliv, pokud s tím zúčastnění souhlasí, zpravidla to jsou investoři, architekti nebo stavební dodavatelé.

Soutěž pravidelně pobírá záštity mnoha vrcholných politických orgánů, tedy Prezidenta České republiky, Předsedy Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí atd. Jejím hlavním organizátorem je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která sídlí v Praze. Jejími odbornými partnery jsou ČVUT v Praze, SMO ČR aj.

Soutěž se dle svého dlouhodobého plánu věnuje tématice osob se zdravotním postižením, neboť uspořádání veřejného prostoru, budov a jejich bezprostředního okolí se zdravotních omezení přímo týkají ve většině hledisek všedního života. Do odborné poroty byla přijata odborná konzultantka. Navázali jsme komunikaci se senátorkou ing. arch. Danielou Filipiovou, která se mapování a propagaci stejné myšlenky dlouhodobě odborně věnuje.

Každý ročník soutěže je doprovázen putovní výstavou a vydáním katalogu, který je volně ke stažení na webových stránkách. Ještě bohatší doprovodný program plánuje i oslava Stavba čtvrtstoletí.

HARMONOGRAM ROČNÍKU 2017
Vyhlášení 25. ročníku soutěže Stavba roku: 13. 10. 2016
Od této chvíle je možné hlásit stavby do nového ročníku soutěže.
Uzávěrka přihlášek pro 25. ročník soutěže: 31. 5. 2017.
Přihlášky se budou administrovat celý následující týden.
Hodnocení prvního kola soutěže porotou a Sborem expertů: 2. a 3. týden v červnu.
Zúčastnění dochází individuálně v průběhu dvou týdnů a hodnocení se sčítá na konci tohoto období.
Hodnocení poroty staveb druhého kola: červenec 2017.
Hodnocení Sboru expertů pro zvláštní ceny: do 15. července 2017.
Vyhlášení nominací: 7. září 2017 pomocí tiskové konference.
Slavnostní vyhlášení titulů a cen: 5. října 2017 v Betlémské kapli.