Brožíkův sál Staroměstské radnice byl v úterý v podvečer svědkem zahájení výstavy fotografií profesora Jindřicha Štreita s názvem „Ze tmy ke světlu“. Rozsáhlou expozici, která originálním způsobem zachycuje službu vězeňských kaplanů při práci s lidmi snažícími se napravit a změnit svůj život, přichystala Vězeňská služba ČR společně s Vězeňskou duchovenskou péčí. Projekt vznikal dva roky, v průběhu kterých Jindřich Štreit navštívil na dvacet českých věznic, kde pořizoval fotografie nejen vězněných osob, ale také kaplanů, vychovatelů a dalších osob, které s vězni pracují.

Před dvěma lety jsem byl osloven Vězeňskou duchovenskou péčí, zda bych vytvořil cyklus fotografií na téma vězeňství, o vztahu kaplanů a vězňů, a to u příležitosti 20. výročí kaplanské služby. Téma mě velice oslovilo, protože kaplani nejsou jen ti, kteří přinášejí modlitbu, ale jsou zároveň i psychology. Pomáhají vězňům v jejich opuštěnosti, s výčitkami svědomí a při hledání pokání a nové cesty,“ popsal při slavnostní vernisáži Jindřich Štreit.

Služba vězeňských kaplanů je nesmírně důležitá, protože pro mnohé vězně je kaplan tím, kdo jim pomůže uvědomit si vinu, litovat činů, které spáchali, a najít cestu ke snaze o nápravu. Jsou to lidé, kteří jsou na svém místě.

Hlavní cílem výstavy je změnit pohled veřejnosti na naše vězeňství, ukázat, jak se v průběhu let proměňuje, a upozornit na snahu o jeho humanizaci. Výstava bude na Staroměstské radnici do konce září a následně bude putovat po České republice. Její další zastávkou budou například Nový Bor nebo Prostějov.

„Ze tmy ke světlu“ je výstava, která se nedá projít. Je potřeba se zastavit a zapřemýšlet…