Pouliční produkce s využitím vyfukovaných bublin v pražských ulicích baví kolemjdoucí. Jenže neuklizené saponáty znečišťují veřejná prostranství a zejména malým dětem způsobují podráždění očí. Znečišťování však lze postihovat podle zákona o přestupcích.

Na první pohled je vyfukování létajících bublin různých tvarů v ulicích Prahy bezproblémová zábava. Jenže nejsou. Na pouliční produkci „bublinářů“ si občané městské části Prahy 1 oprávněně a hojně stěžují již nějakou dobu. Po produkci totiž zůstávají prostranství i budovy potřísněné saponátovým roztokem. To je jednak neestetické, jednat to může být i nebezpečné: například může dojít k uklouznutí a zranění. Navíc saponát dráždí oči a ohrožují zejména malé děti v kočárcích. Místo příjemné procházky tak matky chrání děti před bublinami.

Na tento problém upozornil i JUDr. Ivan Solil, radní pro bezpečnost a prevenci kriminality městské části Praha 1, a apeloval na Komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality, aby se zasadila o důslednější postihování tohoto nešvaru. Umožňuje to totiž stávající zákon o přestupcích. Je třeba, aby na tento problém více dozírali a řešili jej strážníci Městské policie Prahy 1.

Pokud ten, kdo produkci s bublinami provozuje, po sobě veřejné prostranství nevyčistí, po oznámení se proti němu vede přestupkové řízení pro porušení ustanovení §47 odst. 1 d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, které se týká znečišťování veřejného prostranství. Přestupek oznamuje příslušník městské či státní policie, a to i na podnět občanů. V samotném řízení se přihlíží především k formě a velikosti znečištění veřejného prostranství, zda došlo k dobrovolnému odstranění následků a podobně.