Ministerstvo kultury hostilo v úterý 9. dubna setkání a prezentaci krajských vítězů soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) za rok 2018, která se pojí s titulem Historické město roku 2018. Mezi krajskými vítězi soutěže, jejíž celorepublikový vítěz bude slavnostně vyhlášen 16. dubna ve Španělském sále Pražského hradu, je i Praha 1.

„Naše městská část zvítězila v krajském kole s první etapou opravy bastionu č. 8 na Pohořelci, který byl vystavěn ve 2. polovině 17. století jako součást nového systému opevnění Malé Strany a Hradčan,“ vysvětlil 1. zástupce starosty Prahy 1 Petr Hejma.

Bastion byl vybudován jižně od Strahovské brány, která byla na konci 19. století zbořena. Má tradiční podobu tvořenou cihelným lícovým zdivem a lomovým opukovým kamenivem s opracovanými pískovcovými bloky. Jeho opravu financovala Městská část Praha 1 a Ministerstvo kultury poskytlo dotaci ve výši téměř 2,4 milionu korun v rámci Programu regenerace MPR a MPZ. Celková cena za obnovu bastionu, a to včetně průzkumů, restaurátorských záměrů, projektové dokumentace a inženýrské činnosti, činila 8,5 milionu korun.

„Před více než deseti lety jsme vypracovali zásadní aktualizaci Programu rozvoje – tzv. generelu revitalizace centra Prahy, což nám poskytlo koncepční základ pro postupnou obnovu Městské části Praha 1. Od té doby byla díky tomu realizována řada velkých i dílčích projektů, které navracejí genius loci jednotlivým místům, ulicím a náměstím,“ popsal Petr Hejma.

Soutěž o titul „Historické město roku“ vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska od roku 1994 a Praha 1 v ní dosud nezvítězila, pravidelně se ale umísťuje mezi nejlepšími. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón podpořil za dobu trvání od počátku 90. let opravy kulturních památek ve městech i jednotlivých obcích částkou vyšší než 5,2 mld. korun

Více informací: www.historickasidla.cz.