XVI. Všesokolský slet byl zakončen v pražském Edenu dvoudenním programem hromadných cvičení, do kterých se zapojilo 15 tisíc cvičenců, z toho 1 500 ze zahraničí. V Edenu tak vystoupili sokolové z České republiky a Slovenska, ale také z USA, Kanady, Německa, Rakouska nebo dokonce až z daleké Austrálie. Nejmladšímu cvičenci sletu byly dva roky, dvěma nejstarším pak 96 let.

 První den hromadných cvičení začal ve čtvrtek ve večerních hodinách a zahájil ho slavnostní nástup cvičenců na čele s jezdci na koních, vedenými postavou Tomáše G. Masaryka a postupně doplňovanými zástupy dalších cvičenců a sokolů s nepřeberným množstvím historických praporů. Po zaplnění plochy stadionu zazněly česká a slovenská hymna. Nejmladší cvičenci pak ostužkovali jednotlivé historické prapory.

„Toto byla opravdu velmi vzácná, symbolická a pohnutá chvíle, která určitě bude patřit k nejsilnějším okamžikům oslav 100. výročí vzniku našeho samostatného státu,“ ocenil starosta Prahy 1 a 1. místostarosta České obce sokolské Oldřich Lomecký.

Na vynikající atmosféře hromadných skladeb měli velkou zásluhu určitě i nadšení diváci. „Cvičenci si to užívali a skvělé reakce publika byly sladkou odměnou za ty nervy a úsilí. Sokolové ukázali, co v nich je,“ prohlásil hrdě náčelník České obce sokolské Petr Svoboda, který měl program v Edenu na starosti.

V Edenu tak vyvrcholily přípravy trvající téměř rok a půl. Už vloni v únoru totiž začal nácvik a letos v lednu se pak cvičenci představili na oblastních a krajských sletech.

Vůbec první sokolský slet se uskutečnil 18. června roku 1882 na Střeleckém ostrově, kde cvičilo 700 mužů pod vedením náčelníka Miroslava Tyrše. V průvodu pak pochodovalo 1 572 krojovaných sokolů s 57 prapory. Nejvíce cvičenců se zapojilo do IX. sletu, kdy na Strahově vystoupilo 188 tisíc sokolek a sokolů. Sokol byl založen roku 1862, a to Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem.

Více informací: www.sokol.eu.