Atlasu přístupnosti vybraných objektů na území Prahy 1

Realizace projektu na mapování vybraných objektů a vypracování materiálů bylo schváleno usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR12_0837 dne 12.06.2012. MČ na projektu úzce spolupracovala s Pražskou organizací vozíčkářů, která sídlí rovněž na Praze 1. Samotný atlas je rozdělen na dva samostatné díly. První díl zmapoval budovy úřadu, neziskových organizací, nemocnic, bankovních domů a dalších institucí denní potřeby. Druhý díl se věnuje přístupnosti do vzdělávacích institucí, knihoven, obchodních domů, potravin a dalších provozoven se základní občanskou vybaveností. Součástí druhého dílu jsou dále také kostely a další kulturní stánky. Dvojdílný atlas je doplněn samostatnou velkoformátovou mapou, s vyznačenými polohami Úřadu MČ Praha 1 vč. optimální, bezbariérové trasy.

Sledované objekty jsou podrobeny detailnímu průzkumu
Mapování bylo provedeno odborným pracovníkem Pražské organizace vozíčkářů, o. s., který kromě vstupu do objektu, vnitřních prostor a přístupů k vybavení objektu, měří i takové detaily jakými jsou vzdálenosti a jednotlivé sklony podlah a plošin. Uživatelský popis jednotlivých objektů je zpracován v souladu s celorepublikovou metodikou mapování přístupnosti objektů. Základní rámcová přístupnost je zaznamenána pomocí tří základních piktogramů.

Sekundárním cílem celého projektu je pak na zjištěné nedostatky nejenom poukázat, ale také nacházet řešení na odstranění jednotlivých bariér.

>> Kliknutím na tento odkaz přejdete na online mapovou verzi Atlasu přístupnosti vybraných objektů na území Prahy 1 <<

Atlasu a mapa přístupnosti objektů ve formátu PDF

Stáhněte si ve formátu PDF všechna 3 vydání „Atlasu přístupnosti vybraných objektů na území MČ Praha 1 pro osoby s omezenou schopností pohybu“

Stáhněte si ve formátu PDF „MAPU k Atlasu přístupnosti vybraných objektů na území MČ Praha 1 pro osoby s omezenou schopností pohybu“


Mapa k Atlasu přístupnosti vybraných objektů na území MČ Praha 1 – PDF