Společnost českých skladatelů uspořádala slavnostní jubilantský koncert při příležitosti oslavy 95 let skladatele a muzikologa Zdeňka Šestáka, a to dne 24. září v koncertní síni kostela sv. Vavřince pod Petřínem. Na přání jubilanta zazněly v průběhu večera jeho skladby v živém provedení i ze zvukových záznamů.

Slavnostní koncert, kterým provázel PaeDr. Viktor Bezdíček, byl příležitostí připomenout dosavadní tvorbu Zdeňka Šestáka, díky které se řadí ke skladatelům, kteří výrazně obohatili českou hudbu. Vedle autorových stěžejních symfonických skladeb, které si mohli přítomní vyslechnout jen z nahrávek, zazněli v živém provedení části z kantáty na starozákonní poezii z knihy Kazatel „Hledání moudrosti“ v podání sólisty opery Národního divadla barytonisty Romana Janála, s nímž u klavíru spolupracoval vyhledávaný interpret soudobé hudby Daniel Wiesner; sólovou skladbu „Musica tripartita“ s nevšedním zaujetím oduševněle přednesla klarinetistka Anna Paulová, nedávná absolventka HAMU, nositelka řady prestižních ocenění z mnoha tuzemských i mezinárodních soutěží.

Zdeněk Šesták

Zdeněk Šesták, skladatel a muzikolog, nositel Ceny ministerstva kultury, se narodil dne 10. prosince 1925 v Cítolibech u Loun. Muzikologickému bádání o tamním mimořádném hudebním životě 18. století, jeho propagaci a znovuuvádění v život zasvětil většinu svého vědeckého zájmu. Narodil se do hudbymilovné rodiny – matka byla učitelka a zpívala v chrámovém sboru, otec hrál na violoncello v orchestru železničářské filharmonie v Praze. Kompozici studoval na Pražské konservatoři u Emila Hlobila a Miroslava Krejčího v letech 1945-1950 a hudební vědy na Filosofické fakultě University Karlovy u Josefa Huttera a Jana Němečka. Do povědomí hudební veřejnosti vstoupil už v šedesátých letech 20. století. A to svými skladbami, vědeckými pracemi, ale i tím, že málokterý koncert unikl jeho pozornosti – dodnes je pravidelným návštěvníkem mnoha koncertů, běžně jich dokázal navštívit i několik za den, tento elán mu vydržel dosud.

Jeho díla nepodléhají módním vlnám a nenalezneme v nich snahu po líbivosti. Mají pevný tvar a přehlednou kompozici. Jeho vyhraněný skladatelský rukopis se nejednou obsahově i výrazově inspiroval tím, co vyvěralo ze zaníceného zkoumání minulosti – totiž poznání, že taková hudba, která má citové zázemní, má zároveň naději na životnost.

Koncerty Společnosti českých skladatelů

Na další koncerty Společnosti českých skladatelů se můžete těšit začátkem října:

2. 10. od 18 hodin v inspirativním sále Kaiserštejnského paláce na Malostranském náměstí: koncert již 14. ročníku pedagogy i samotnými dětmi oblíbeného cyklu „Skladatelé dětem – děti skladatelům“, v němž děti a mládež s chutí interpretují skladby žijících českých autorů. Vstupné dobrovolné.

8. 10. od 19 hodin poprvé v sále památkově chráněného areálu kláštera Voršilek (vstup z Ostrovní ulice 11, v sousedství Endokrinologického ústavu, který v budově také sídlí): koncert 31. ročníku cyklu jubilantských koncertů – tentokrát k poctě Karla Janovického (někdejšího zaměstnance rozhlasového vysílání BBC) a Josefa Vejvody (syna autora slavné písně „Škoda lásky“). Zazní skladby komorní, sbor Pražští pěvci pod vedením S. Mistra provede skladby duchovního zaměření. Vstupné dobrovolné.

Na listopad je chystán 31. ročník festivalu „Dny soudobé hudby“ – v rámci 8 koncertů je připraveno k zaznění 55 skladeb (z nich na 50 premiér!) v podání 150 interpretů zvučných jmen.

Bližší informace na webu: https://ahuv.cz/spolecnost-ceskych-skladatelu/.