Každoroční setkání české a francouzské střední školy z partnerských měst Praha 1 a Nîmes proběhlo za účasti obou delegací v Brožíkově síni na Staroměstské radnici.

Gymnázium Jana Nerudy z Prahy 1 a Lycée Philippe Lamour z francouzského Nîmes a jejich studenti a profesorský sbor se potkávají každým rokem. Spolupráce Praha 1 a Nîmes trvá od roku 1967 a je nejdelší, kterou naše samospráva má. Je to dlouhá doba, která má být náležitě oslavena. Stojí za ní spousta práce, úsilí a samozřejmě taky přinesla mnoho radosti. Toto nastavení mezi státní správou a středními školami z dvou různých evropských měst je třeba podporovat a udržet.

Ředitelka českého gymnazia paní Zuzana Wienerová zdůraznila, že studentské výměny jsou páteří celé spolupráce. Studenti získávají vědomosti o životě, kultuře, historii a zvycích spřátelené země. Prohlubují si jazykovou vybavenost a navazují kamarádské vztahy.

„Přátelství je dar, a dlouholeté přátelství a partnerství posiluje a obohacuje náš život v nejlepším slova smyslu. Studentská výměna mezi Lycée Philippe Lamour z francouzského Nîmes a Gymnáziem Jana Nerudy trvá tak dlouho, že já osobně jsem nebyl ještě na světě. Klobouk dolů! Je to velmi dlouhá, naplněná doba. Vítám vás všechny v Brožíkově síni a jsem rád, že naše městská část toto partnerství dlouhodobě podporuje,“ přivítal účastníky setkání místostarosta David Bodeček. 

Pedagogové obou škol, včetně ředitelky gymnazia Jana Nerudy v Hellichově ulici, paní Zuzany Wienerové, paní učitelky Věra Guellaoui a Alice Buffard spolu s Alice Ribeiro a Christel Mallet a všichni jejich studenti si prohlédli s průvodci historické prostory Staroměstské radnice. Naše hlavní město spatřili z věže a těšili se na společně strávený čas o víkendu v naší metropoli.

Bonjour! Salut! Au revoir!

Podporuje MČ Praha 1.