Další haptický model tentokrát Staroměstského náměstí byl odhalen ve čtvrtek 6. června odpoledne v parku za Staroměstskou radnicí. Slavnostního odhalení se zúčastnili členové a podporovatelé různých klubů Rotary, starostka městské části Praha 1 Terezie Radoměřská a také paní farářka Roytová, která modelu slavnostně požehnala.

Instalaci haptických modelů inicioval Rotary klub Praha City (RCPC). Cílem jeho projetu „Dotkni se pražské historie“ je po vzoru řady světových měst umožnit osobám se zrakovým postižením ale i široké veřejnosti, aby si mohli prohlédnout nejvýznamnější památky prostřednictvím dotyků.

Tento model co nejvěrněji přibližuje jedno z nejvýznamnějších míst starobylého centra Prahy – Staroměstské náměstí a jeho okolí. Je kruhového tvaru o průměru jeden metr. Znázorňuje v měřítku 1:330 na dvě stovky domů, tři kostely a Staroměstskou radnici s orlojem.

První haptický model byl před třemi lety RCPC umístil na špici Slovanského ostrova poblíž Žofína, identický model je také v Lobkowiczkém paláci v areálu Hradčan. Jedná se o model Pražského hradu.